คำสั่งภายในเซิฟเวอร์

/st = คำสั่งอัพแข็งแกรง

/ag = คำสั่งอัพความเร็ว

/vi = คำสั่งอัพร่างกาย

/en = คำสั่งอัพเวทมนต์

/cmd = คำสั่งอัพคำสั่งหลอด